NTC(NEGATİVE TEMPERATURE COEFFİCİENT)NEDİR&ARIZASI NASIL TESPİT EDİLİR

NTC termistörü pasif sensör olarak çalışan elektronik devre elemanıdır. Sıcaklık arttıkça direncini düşürerek ölçüm yapmaktadır. Mikrokontrolcülerle uyum içinde çalışmaktadır.Termistörler, sıcaklıktaki küçük değişikliklerle orantılı olarak dirençte büyük değişiklikler göstermek için sinterlenmiş yarı iletken malzemeden yapılmış sıcaklık algılayıcı elemanlardır. NTC elktronik devrelerde kullanılan bir termistör çeşididir. Kelime anlamı sıcaklıkla direnci azalan termistör demektir. Normal bir dirençten farkı devrelerde pasif sensör olarak görev yapmalarıdır. Temas ettiği nesnenin ya da bulunduğu ortamın sıcaklığı arttıkça NTC’nin direnci azalır. Yani NTC’lerde ısıyla direnç ters orantılı çalışır. Kombilerde NTC sensörleri tipik olarak -5 ila +120°C aralığında kullanılır. 0.1C’a kadar duyarlılıkları vardır.
NTC ARIZASI NASIL TESPİT EDİLİR.

Ntc arızasını bulabilmek için elinizde bulunan NTC’nin ısı direnç grafiğine sahip olmanız gerekmektedir.
KOMBİLERDE BU GRAFİK YAKLAŞIK OLARAK AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Elektrik ölçüm aleti(multimetre) direnç konumuna alıp uclardan birini sensörün bir bacağınadiğerini sensörün diğer bacağına değdiriyoruz.Oda sıcaklığında bu işlemi yapıyorsak ölçüm aletindeyaklaşık 10 Kohm bir değer okumamız gerekir.Sensördeki sıcaklığı arttırdığımız zaman yukarıdaki tabloyla orantılı olacak şekilde direncin azalması gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın